این محصول توسط سیستم نیمه مکانیزه وبا نظارت متخصصان در این شرکت تولید و عرضه میشود.این محصول بنا به سفارش مشتریان با قطر و ضخامت متنوعی تولید میگردد که در جدول ذیل به آن اشاره  شده.
ایزوپایپ در سه مدل متفاوت بنا به درخواست مشتریان و البته محل عایقکاری مورد نظر ، به بازار عرضه میگردد.
ساده  ( بدون روکش )
با روکش فویل آلومینیوم
با روکش کاغذ کرافت
برای سهولت عایقکاری لوله ها ، یکطرف دیواره ایزوپایپ بصورت طولی برش داده میشود و در صورت نیاز ، ایزوپایپ را میتوان از محل همین برش به دو نیمه قسمت کرد و دور لوله قرار داد.
برش کاری راحت ، از دیگر مزایای این محصول میباشد.( با توجه به زوایه ها و اتصلات لوله )
نوع فویل آلومینیوم دار این محصول بخاطر ایزوله بودن الیاف ، در صنایع تولید مواد بهداشتی  و صنایع غذایی کاربرد فراوانی دارد.